Η Cysoft συμμετέχει στα Ποσειδώνια 2024

Η Cysoft, κορυφαία εταιρεία παροχής εξειδικευμένων λύσεων και υπηρεσιών Πληροφορικής, ανακοινώνει με χαρά τη συμμετοχή της στα Ποσειδώνια 2024, τη σημαντικότερη ναυτιλιακή έκθεση διεθνώς. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις […]

Read More

Η πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων στο δρόμο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ως Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Digital Transformation) των επιχειρήσεων, λογίζεται η διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών σε εταιρείες και οργανισμούς, προκειμένου για την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών και τη δημιουργία νέων. […]

Read More