Η πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων στο δρόμο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ως Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Digital Transformation) των επιχειρήσεων, λογίζεται η διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών σε εταιρείες και οργανισμούς, προκειμένου για την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών και τη δημιουργία νέων.

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα για τη στρατηγική, την ανάπτυξη και την καινοτομία κάθε εταιρείας, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης. Σε ποιο βαθμό όμως οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αξιοποιήσει πραγματικά τις ψηφιακές τεχνολογίες; Πόσο ώριμα στέκονται απέναντι στον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Παρά την (ψευδ)αίσθηση πως έχουν γίνει ισχυρά βήματα ψηφιακής προόδου στη χώρα μας κατά τα τελευταία χρόνια, από πρόσφατη σχετική έρευνα προκύπτει πώς λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις στην Ελλάδα διαθέτουν σήμερα σαφή στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ μόνο τρεις στις δέκα σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσοτερα από 150.000 ευρώ σε ανάλογες δράσεις κατά την επόμενη τριετία.

Η “σύγχυση” μεταξύ της εσφαλμένης αίσθησης και της πραγματικότητας, έχει λογική εξήγηση: η υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων δεν σημαίνει ταυτόχρονα και ψηφιακό μετασχηματισμό. Για να προκύψουν απτά οφέλη από την ψηφιοποίηση, προϋποτίθεται όχι μόνο ενσωμάτωση ψηφιακών λειτουργιών, αλλά ορθή χρήση και αξιοποίησή τους σε όλο το φάσμα των δυνατοτήτων που προσφέρουν, ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, καθώς και αλλαγή επιχειρηματικής κουλτούρας. Επομένως, η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι αποτέλεσμα που προκύπτει από το τρίπτυχο τεχνολογία – άνθρωποι – επιχειρηματικότητα.

Ο ρόλος των τεχνολογικών λύσεων στο δρόμο της ψηφιακής μετάβασης

Τα τμήματα Πληροφορικής είναι κομβικής σημασίας για κάθε επιχείρηση στο δρόμο προς την ψηφιακή μετάβαση. Οι λύσεις που υιοθετούνται, έχουν σκοπό την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την ασφάλεια των υποδομών και συστημάτων Πληροφορικής, καθώς και τη διευκόλυνση, βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση εργασιών και λειτουργιών μιας επιχείρησης.

Εκτός όμως από τον αντίκτυπο στη ροή της καθημερινότητας στη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, οι ψηφιακές λύσεις παρέχουν τη δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων δεδομένων και συμπερασμάτων που συντελούν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Παράλληλα, βοηθούν στην ανάλυση της απόδοσης των υφιστάμενων ψηφιακών επενδύσεων, καθώς και στη δρομολόγηση των μελλοντικών.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων, όμως, εστιάζει σε παραδοσιακά συστήματα όπως το CRM, το ERP και το HRMS. Έτσι, για σχεδόν εννέα στις δέκα επιχειρήσεις, η ψηφιοποίηση περιορίζεται στην οικονομική διεύθυνση και το λογιστήριο, ενώ ακολουθούν τα τμήματα πωλήσεων, προμηθειών και διαχείρισης αποθήκης. Η διεύρυνση της ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών σε μεγαλύτερο εύρος των επιχειρησιακών τμημάτων και λειτουργιών για την περαιτέρω εκμετάλλευσή τους, είναι αυτή που προσδίδει ουσιαστικό όφελος για κάθε σύγχρονη επιχείρηση.

Οι λύσεις της ManageEngine “σύμμαχος” στην ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των τμημάτων Πληροφορικής

Η ManageEngine, θυγατρική του παγκόσμιου κολοσσού Zoho, αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες κατασκευής λογισμικών για την ασφάλεια και τη διαχείριση συστημάτων Πληροφορικής. Οι περισσότερες από 60 λύσεις που διαθέτει, είναι σχεδιασμένες ώστε να επιλύουν με απλό και εύχρηστο τρόπο ακόμα και τα πλέον πολύπλοκα ζητήματα μιας υποδομής πληροφοριακών συστημάτων.

Παράλληλα, με τη συλλογή, ανάλυση και οπτικοποίηση πολύτιμων δεδομένων από τις επιμέρους λειτουργίες, συντελούν στην άντληση επιχειρηματικής ευφυίας, βοηθώντας οργανισμούς και εταιρείες στη λήψη εξορθολογισμένων αποφάσεων για την επιτυχημένη ψηφιακή τους μετάβαση. Παρακάτω, αναφέρονται οι βασικές κατηγορίες λύσεων και ο ρόλος που διαδραματίζουν στην υποδομή Πληροφορικής κάθε επιχείρησης, οι προϊοντικές «ναυαρχίδες» της ManageEngine σε κάθε κατηγορία, καθώς και ενδεικτικές δυνατότητες του κάθε προϊόντος.


Διαχείριση Ταυτοτήτων Χρηστών & Προνομιακής Πρόσβασης | Identity and Access Management (ΙΑΜ)

Η πρόσβαση στην εταιρική περίμετρο είναι σήμερα πιο εύκολη από ποτέ, κυρίως λόγω της απομακρυσμένης εργασίας. Παράλληλα, το μεγαλύτερο μέρος του φόρτου εργασίας αποθηκεύεται και διαμοιράζεται με εφαρμογές εσωτερικής εγκατάστασης και cloud. Ο περιορισμός της πρόσβασης σε κρίσιμους εταιρικούς πόρους και η διασφάλιση της προστασίας δεδομένων μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές IT να παρακολουθούν την κατάχρηση προνομιακής πρόσβασης. Οι λύσεις IAM προστατεύουν τον οργανισμό από συμβάντα ασφαλείας, ορίζοντας παραμέτρους στο σύστημα για τον εντοπισμό ανώμαλων δραστηριοτήτων που διαφορετικά θα ήταν αδύνατον να ανιχνευτούν.

ManageEngine AD360

Το AD360 της ManageEngine είναι μια εύχρηστη λύση IAM για τη διαχείριση ταυτοτήτων των χρηστών, την ασφαλή πρόσβαση σε εταιρικούς πόρους και τη διασφάλιση συμμόρφωσης με κανονιστικά πρότυπα. Διαθέτει λειτουργίες όπως αυθεντικοποίηση πολλαπλών παραγόντων (Multi-Factor Authentication | MFA), προστασία προνομιακής πρόσβασης χρηστών με ανάλυση συμπεριφοράς και ασφαλή ενιαία σύνδεση (Single Sign-On | SSO), ενισχύοντας την υιοθέτηση μοντέλου ασφάλειας μηδενικής εμπιστοσύνης (Zero Trust).

Μάθετε περισσότερα

ManageEngine PAM360

Το PAM360 της ManageEngine παρέχει δυνατότητα εφαρμογής αυστηρής διακυβέρνησης για προστασία της διαχειριστικής πρόσβασης σε κρίσιμες υποδομές Πληροφορικής. Αποτρέπει κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια χρησιμοποιώντας προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης συνεδριών και συσχέτισης προηγμένων αναλυτικών δεδομένων, διευκολύνοντας την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων για την εφαρμογή ταχύτερων και πιο αποτελεσματικών λύσεων.

Μάθετε περισσότερα

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες των AD360 και PAM360 της ManageEngine:
 • Διευκολύνετε τη μετάβαση στην απομακρυσμένη εργασία με αποτελεσματική διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης των απομακρυσμένων χρηστών.
 • Παρέχετε στους χρήστες γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε εταιρικούς πόρους μέσω ενιαίας σύνδεσης (SSO) και έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA).
 • Προστατέψτε την υβριδική υποδομή και παρακολουθήστε όλες τις προνομιακές συνδέσεις σε κρίσιμα στοιχεία μέσα στο δίκτυο σε πραγματικό χρόνο
 • Επιβάλετε αυστηρούς περιορισμών πρόσβασης και επιτρέπτε τη ροή εργασιών βάσει έγκρισης αιτημάτων.
 • Αυτοματοποιήστε καθημερινές εργασίες ρουτίνας, όπως η επαναφορά κωδικών πρόσβασης των χρηστών.
 • Παρέχετε απρόσκοπτη αυτοεξυπηρέτηση ταυτότητας στους χρήστες.
 • Εξασφαλίστε συμμόρφωση με κανονιστικά πρότυπα και ρυθμιστικά πλαίσια.
 • Κάντε ολιστιό συσχετισμό δεδομένων προνομιακής πρόσβασης συγκεντρώνοντας στοιχεία από όλη την υποδομή Πληροφορική.

Ενιαία Διαχείριση Υπηρεσιών & Υποστήριξης Υποδομής | Unified Service Management (USM)

Το επίπεδο και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εργαζομένους και τους πελάτες, αποτελούν βασικοί παράγοντες επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Ωστόσο, κάθε κλάδος έχει διαφορετικές ανάγκες, αλλά και κάθε τμήμα μιας εταιρείας διαφορετικές απαιτήσεις. Για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών, οι σύγχρονοι οργανισμοί στρέφονται σε ολιστικές λύσεις διαχείρισης (USM) που συνδυάζουν κατάλληλη τεχνολογία, βέλτιστες πρακτικές και δυνατότητες σχεδιασμού εξατομικευμένων διαδικασιών. Η σωστή ισορροπία των παραπάνω παραμέτρων, προσδίδει ευκολία διαχείρισης, έξυπνη αυτοματοποίηση και συμμόρφωση με τους κανονισμούς απορρήτου, αλλά και άψογη εμπειρία προς τους λήπτες των υπηρεσιών.

ManageEngine ServiceDesk Plus

Το ServiceDesk Plus της ManageEngine, χρησιμοποιώντας έξυπνους αυτοματισμούς, τυποποιημένες ροές εργασίας και βελτιωμένες δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης, επιτρέπει την ενιαία διαχείριση αιτημάτων, προβλημάτων, αλλαγών, έργων, περιουσιακών στοιχείων, SLAs και πολλών άλλων υπηρεσιών, από μία κεντρική κονσόλα. Εξάλλου, δίνει τη δυνατότητα επέκτασης των δυνατοτήτων του που ενσωματώνουν βέλτιστες πρακτικές ITSM σε άλλα τμήματα μιας επιχείρησης, όπως οι προμήθειες και το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού.

Μάθετε περισσότερα

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του ServiceDesk Plus της ManageEngine:
 • Δημιουργήστε και διαχειριστείτε πελατειακές σχέσεις με εξορθολογισμένη κι ενιαία διαχείριση υπηρεσιών για όλη την επιχείρηση και διασύνδεση βάσει πλαισίου εταιρικών εφαρμογών.
 • Ενισχύστε την παραγωγικότητα των εργαζομένων με μια πλήρως παραμετροποιήσιμη πύλη αυτοεξυπηρέτησης και έναν πλήρη κατάλογο υπηρεσιών.
 • Οπτικοποιήστε περιληπτικά το σύνολο των αιτημάτων σας και παρακολουθήστε τα από ένα ενιαίο σημείο με δυνατότητα διαχείρισης αιτημάτων βάσει Kanban.
 • Τυποποιήστε την παροχή υπηρεσιών χρησιμοποιώντας οπτικές ροές διεργασιών και αυτοματισμούς βασισμένους σε τεχνητή νοημοσύνη.
 • Αποκτήστε μια ενιαία πηγή ενημέρωσης για την υποδομή IT του οργανισμού σας με τη διαχείριση στοιχείων Πληροφορικής.
 • Δημιουργήστε εξατομικευμένα σχέδια υποστήριξης και παραμείνετε συμβατοί με τις απαιτήσεις και το επίπεδο συμφωνίας για κάθε σύμβαση παροχής υπηρεσιών (SLA) που εξυπηρετείτε.

Ολιστική Διαχείριση & Ασφάλεια Τερματικών Συσκευών | Unified Endpoint Management and Security (UEMS)

Μια μη εξουσιοδοτημένη συσκευή, ένα μη παρακολουθούμενο πρόγραμμα περιήγησης, μια κακόβουλη εφαρμογή ή μια λανθασμένη διαμόρφωση, είναι συχνά το μόνο που χρειάζεται ένας επιτιθέμενος για να θέσει εκτός λειτουργίας ένα ολόκληρο εταιρικό δίκτυο. Η παρακολούθηση τέτοιων κενών στον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εταρικών τερματικών συσκευών, είναι αδύνατη με χειροκίνητα μέσα. Οι λύσεις UEMS, προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των δεδομένων. Από τη διαδικασία ένταξης και αποχώρησης ανθρώπινου δυναμικού και την κεντρική εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών έως τη διαχείριση, την ασφάλεια και την αντιμετώπιση προβλημάτων εταιρικών και προσωπικών τερματικών συσκευών.

ManageEngine Endpoint Central

Το Endpoint Central της ManageEngine είναι ένα πανισχυρό λογισμικό κεντρικής διαχείρισης και ασφάλειας των τερματικών συσκευών ενός οργανισμού, όπως σταθεροί και φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, διακομιστές κ.α. Διαθέτει μια ενιαία κονσόλα για όλες τις λειτουργίες διαχείρισης, εξαλείφοντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών λογισμικών. Με τη βοήθεια του Endpoint Central, αυτοματοποιούνται καθιερωμένες εργασίες όπως η εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, η διαχείριση περιφερειακών συσκευών, ο απομακρυσμένος έλεγχος επιφάνειας εργασίας κ.α. Εξάλλου, επιτρέπει την εφαρμογή προφίλ και εταρικών πολιτικών χρήσης σε κινητές συσκευές, προστασία συσκευών με κωδικό πρόσβασης, περιορισμό χρήσης της κάμερας, απομακρυσμένο κλείδωμα συσκευής, διαγραφή δεδομένων σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας και πολ΄λές άλλες λειτουργίες.

Μάθετε περισσότερα

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του Endpoint Central της ManageEngine:
 • Διαχειριστείτε ένα ευρύ φάσμα τερματικών, όπως κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές, έξυπνα ρολόγια, έξυπνες τηλεοράσεις και προγράμματα περιήγησης, σε πολλαπλά λειτουργικά συστήματα.
 • Προστατέψτε τα δεδομένα των συσκευών, αποκλείστε ή επιτρέψτε εφαρμογές, παρακολουθήστε τις απειλές και μειώστε τον κίνδυνο διαρροής εταιρικών δεδομένων.
 • Επιδιορθώστε και ενημερώστε αυτόματα όλα τα λειτουργικά σας συστήματα και πάνω από 350 εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.
 • Παρακολουθήστε, διαχειριστείτε και επιλύστε προβλήματα που αντιμετωπίζει το απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό σας μέσω συνεδριών απομακρυσμένου ελέγχου.
 • Σαρώνετε τακτικά το δίκτυό σας για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση ευπαθειών, απειλών, λανθασμένων ρυθμίσεων και λογισμικού υψηλού κινδύνου.
 • Εξοικονομήστε ώρες για τον έλεγχο και την εγκατάσταση επιδιορθώσεων, αυτοματοποιώντας και προσαρμόζοντας τη διαχείριση ενημερώσεων λειτουργικού συστήματος και τρίτων κατασκευαστών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.
 • Ασφαλίστε το δίκτυό σας από επιθέσεις που σχετίζονται με τα προγράμματα περιήγησης, επιτρέποντας την πρόσβαση μόνο σε αξιόπιστους ιστότοπους και παρακολουθώντας τα πρόσθετα στοιχεία και τις επεκτάσεις που χρησιμοποιούνται.
 • Αποφύγετε τη διαρροή και κλοπή δεδομένων, αλλά και τις εσωτερικές επιθέσεις, παρακολουθώντας και περιορίζοντας τη χρήση USB και άλλων περιφερειακών συσκευών.
 • Ενισχύστε την παραγωγικότητα επιτρέποντας / αποκλείοντας συγκεκριμένες εφαρμογές (whitelist / blacklist).
 • Δημιουργήστε ένα περιβάλλον μηδενικής εμπιστοσύνης (Zero Trust) με διαχείριση προνομίων τερματικών για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Διαχείριση Δικτύων & Λειτουργιών Πληροφορικής | IT Operations Management (ΙΤΟΜ)

Οι λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων καθορίζουν την ομαλή, απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία της επιχείρησης. Είτε πρόκειται για συσκευές δικτύου, διακομιστές ή εφαρμογές, ένα σφάλμα ή μια απροσεξία μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο και ανεπιθύμητες επιπτώσεις στο περιβάλλον Πληροφορικής και κατ’ επέκταση σε όλη την επιχείρηση. Η πραγματική πρόκληση, όμως, έγκειται στη συσχέτιση των δεδομένων απόδοσης των λειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων σε όλα τα επιμέρους τμήματα μιας επιχειρήσεις. Επομένως, μια απλοϊκή προσέγγιση στη διαχείριση των εν λόγω λειτουργιών δεν είναι αρκετή. Εδώ, μπαίνουν στην εξίσωση τα εργαλεία ITOM.

ManageEngine OpManager Plus

Το OpManager Plus της ManageEngine είναι μια ενιαία και ολοκληρωμένη λύση που εξορθολογίζει τη διαδικασία διαχείρισης δικτύων και λειτουργιών των συστημάτων Πληροφορικής. Προσφέροντας ορατότητα σε όλο το φάσμα των επιμέρους στοιχείων ενός δικτύου, βοηθά στην καλύτερη διαχείριση και επίληση ζητημάτων, στον έλεγχο της κυκλοφορίας και στη βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης.

Μάθετε περισσότερα

ManageEngine Site24x7

Το Site24x7 της ManageEngine προσδίδει πλήρη ορατότητα σε όλη τους πόρους των συστημάτων Πληροφορικής, από ιστότοπους, APIs και διακομιστές μέχρι δίκτυα, υπηρεσίες cloud και εφαρμογές. Συλλέγει δεδομένα, αρχεία καταγραφής και ίχνη σε μια ενοποιημένη προβολή για τον έγκαιρο εντοπισμό ζητημάτων απόδοσης και μείωσης του χρόνου αποκατάστασης.

Μάθετε περισσότερα

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του OpManager Plus και Site24x7 της ManageEngine:
 • Αποκτήστε πλήρη ορατότητα όσον αφορά στη διαθεσιμότητα και την απόδοση του δικτύου σας, των εικονικών ή φυσικών διακομιστών και των συσκευών αποθήκευσης.
 • Αντλήστε κρίσιμες μετρήσεις απόδοσης φυσικών και εικονικών διακομιστών, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της διαθεσιμότητας, της χρήσης κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, μνήμης και δίσκου.
 • Παρακολουθήστε την απόδοση των on-premises και cloud εφαρμογών, των βάσεων δεδομένων, των λογισμικών ERP κ.α.
 • Αναλύστε σε πραγματικό χρόνο την εμπειρία του τελικού χρ΄ήστη, επιτρέποντας την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Παρακολουθήστε από άκρο σε άκρο με διαγνωστικά σε επίπεδο κώδικα, εφαρμογές Java, .NET, Ruby on Rails, Node.js, .NET Core και PHP.
 • Προβάλετε σε πραγματικό χρόνο την απόδοση και κατανάλωση εύρους ζώνης, επιτρέποντας ανάλογο σχεδιασμό για μελλοντικές ανάγκες.
 • Αναλύστε τη δραστηριότητα και τη χρήση VPN, εντοπίστε την υψηλή κατανάλωση εύρους ζώνης, παρακολουθήστε τις διευθύνσεις URL και αποκλείστε την ανεπιθύμητη κυκλοφορία.
 • Επιδιορθώστε ζητήματα στο δίκτυο προτού επηρεαστούν οι τελικοί χρήστες.
 • Αποκλείστε την κακόβουλη κυκλοφορία στο δίκτυο ελέγχοντας διεξοδικά τα μοτίβα.
 • Διαχειριστείτε τις αλλαγές διαμόρφωσης δικτύου και τα αντίγραφα ασφαλείας, περιορίζοντας το downtime.
 • Διαχειριστείτε κανόνες, αρχεία καταγραφής, πολιτικές και διαμορφώσεις τείχους προστασίας για να ενισχύσετε την ασφάλεια του δικτύου.
 • Εκτελέστε ελέγχους συμμόρφωσης για να διασφαλίσετε ότι πληροίτε τα πρότυπα του κλάδου.
 • Διασυνδέστε τις τρεις βασικές υπηρεσίες δικτύου DNS, DHCP και IPAM για ολιστική ορατότητα, έλεγχο και συσχέτιση δεδομένων εξάγοντας πολύτιμες πληροφορίες.

Πληροφορίες Ασφάλειας & Διαχείριση Συμβάντων | Security Information and Event Management (SIEM)

Η πληθώρα συσκευών δικτύου που συνεργάζονται για να διευκολύνουν τις καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες, δημιουργούν δεδομένα ασφαλείας για κάθε συμβάν. Ωστόσο, ο τεράστιος όγκος δεδομένων καθιστά δύσκολη την εστίαση στους βασικούς δείκτες μιας ενδεχόμενης κυβερνοεπίθεσης. Ένα κενό ασφαλείας είναι αρκετό για να πάρει πρόσβαση ο εισβολέας και να σταματήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μια λύση SIEM συλλέγει και αναλύει τα δεδομένα ασφαλείας που δημιουργούνται από τις συσκευές σε πραγματικό χρόνο, ειδοποιώντας έγκαιρα για τρωτά σημεία ή οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Έτσι, προστατεύεται το εταιρικό δίκτυο από δυνητικές εξωτερικές και εσωτερικές απειλές.

ManageEngine Log360

Το ManageEngine Log360 αποτελεί μια προηγμένη λύση SIEM, η οποία, αξιοποιώντας τη δυνατότητα ανάλυσης συμπεριφοράς χρηστών (UBA) με τη βοήθεια μηχανικής μάθησης (machine learning), επιταχύνει την ανίχνευση εσωτερικών κι εξωτερικών απειλών και τον χρόνο απόκρισης. Παράλληλα, ενσωματώνοντας λειτουργίες αποτροπής απώλειας δεδομένων (Data Loss Prevention | DLP) και μεσολαβητή ασφάλειας πρόσβασης στο cloud (Cloud Access Security Broker | CASB), ενισχύει τη συνολική ασφάλεια του δικτύου και διασφαλίζει κανονιστική συμμόρφωση.

Μάθετε περισσότερα

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του Log360 της ManageEngine:
 • Εντοπίστε εσωτερικές απειλές, όπως η διαρροή δεδομένων και η παραβίαση λογαριασμών χρηστών, αναγνωρίζοντας ανεπαίσθητες αλλαγές στη δραστηριότητα των χρηστών.
 • Αναγνωρίστε ύποπτες ή μπλοκαρισμένες IPs, URLs και τομείς που εισβάλλουν στο δίκτυό σας, συσχετίζοντας τα δεδομένα καταγραφής σας με πηγές ανατροφοδότησης γνωστών απειλών.
 • Αυτοματοποιήστε την αντίδρασή σας σε συμβάντα με εύκολα διαμορφώσιμες ροές εργασίας για εξοικονόμηση κρίσιμου χρόνου απόκρισης.
 • Παρακολουθήστε όλες τις ενεργές συνδέσεις VPN και λάβετε ειδοποιήσεις για ασυνήθιστες δραστηριότητες όπως πρόσβαση σε VPN από κακόβουλες πηγές.
 • Ελέγξτε, διαχειριστείτε και παρακολουθήστε κρίσιμα συμβάντα τόσο σε τοπικά περιβάλλοντα SharePoint όσο και σε περιβάλλοντα SharePoint του Microsoft 365.
 • Μεταφέρετε το περιβάλλον SharePoint σας πλήρως ή εν μέρει στο Microsoft 365, επιλέγοντας απλώς τους απαιτούμενους χρήστες, ομάδες και επίπεδα δικαιωμάτων.
 • Ελέγξτε κρίσιμες αλλαγές στην υποδομή Active Directory και στο Azure AD σε πραγματικό χρόνο.
 • Ανακαλύψτε και ταξινομήστε ευαίσθητα αρχεία, ελέγξτε τις δραστηριότητες αρχείων των χρηστών και αναλύστε τα δικαιώματα αρχείων.
 • Εντοπίστε, διακόψτε και αποτρέψτε τη διαρροή ευαίσθητων δεδομένων μέσω τερματικών, όπως USB και εκτυπωτές, email, διαδικτυακές εφαρμογές κ.α.
 • Παρακολουθήστε όλα τα κρίσιμα συμβάντα στην υποδομή του δημόσιου cloud σας, συμπεριλαμβανομένων των AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform και Salesforce.
 • Εντοπίστε κακόβουλες δραστηριότητες χρηστών και διακοπές υπηρεσιών του Microsoft 365 με ειδοποιήσεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για να διασφαλίσετε τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με κανονιστικά πρότυπα όπως PCI DSS, GDPR, FISMA, HIPAA, SOX και GLBA με προκαθορισμένα πρότυπα αναφορών.

Προηγμένα Αναλυτικά Δεδομένα & Εκτενείς Αναφορές | Advanced IT Analytics

Καθεμιά από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και διαχείριση διαφόρων λειτουργιών μιας επιχείρησης, παράγει πολλά gigabytes δεδομένων σε καθημερινή βάση. Τα τμήματα Πληροφορικής διαθέτουν ένα πραγματικό χρυσωρυχείο πληροφοριών αλλά μια off-the-shelf προϊοντική λύση δεν αρκεί για να αξιοποιηθεί αυτός ο πλούτος. Αυτό που έχουν πραγματικά ανάγκη οι σημερινές ομάδες Πληροφορικής είναι μια προηγμένη λύση που να συνδυάζει μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να ελέγχει δεδομένα για μοτίβα και να τα εφαρμόζει σε υφιστάμενα ζητήματα. Εξάλλου, τα δεδομένα που μπορούν να εξαχθούν, οφελούν όχι μόνο στην πρόγνωση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν ή στην προληπτική συντήρηση της υποδομής, αλλά και στην εκτίμηση δυνητικών επιχειρηματικών ευκαιριών.

ManageEngine Analytics Plus

Το Analytics Plus της ManageEngine συγκεντρώνει και συνδυάζει πληροφορίες από διάφορες εφαρμογές και βάσεις δεδομένων μιας υποδομής Πληροφορικής, σε μια κεντρική κονσόλα, Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπει στους διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων να εξετάσουν και να συγκρίνουν δεδομένα και μετρήσιμα στοιχεία, ώστε να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των διάφορων λειτουργιών, των συμβάντων ασφαλείας, του όγκου των αιτημάτων, του κόστους ενδεχόμενων καθυστερήσεων σε ΄΄εργα και πολλές ακόμα κρίσιμες και χρηστικές παραμέτρους για μια επιχείρηση.

Μάθετε περισσότερα

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του Analytics Plus της ManageEngine:
 • Ενοποιήστε δεδομένα από όλες τις εφαρμογές σας για ολιστική κατανόηση της υποδομής Πληροφορικής.
 • Επιλύστε προβλήματα και λάβετε εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες αποφάσεις που εξοικονομούν κόστος.
 • Οπτικοποιήστε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης IT για να εντοπίσετε και να επιλύσετε τα σημεία συμφόρησης και να μειώσετε τον μέσο χρόνο επίλυσης ζητημάτων.
 • Προβλέψτε και σχεδιάστε οργανωτικές αλλαγές για να ελαχιστοποιήσετε τον αντίκτυπό τους στις επιχειρηματικές υπηρεσίες και την παραγωγικότητα του τελικού χρήστη.
 • Βελτιστοποιήστε τις δαπάνες περιουσιακών στοιχείων Πληροφορικής οπτικοποιώντας τον πλήρη κύκλο ζωής τους.
 • Βελτιώστε τη χρήση των στοιχείων εσωτερικής εγκατάστασης, cloud και υβριδικής υποδομής για μεγιστοποίηση απόδοσης της επένδυσής σας.
 • Φιλτράρετε έξυπνα τις ειδοποιήσεις με βάση τον αντίκτυπο στις επιχειρηματικές υπηρεσίες.
 • Προστατέψτε τις τερματικές συσκευές από απειλές με έγκαιρες ειδοποιήσεις για τυχόν τρωτά σημεία.
 • Βρείτε τη σωστή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και χρηστικότητας, διασφαλίζοντας ότι οι τερματικές συσκευές συμμορφώνονται με τις πολιτικές του οργανισμού.
 • Συνδυάστε δεδομένα από πολλαπλές εφαρμογές και πηγές για να κατανοήσετε συσχετίσεις, όπως ο αντίκτυπος μιας αλλαγής στην πρόοδο του έργου ή στον όγκο των συμβάντων.
 • Παρακολουθήστε και διαχειριστείτε κεντρικά την παραγωγικότητα των εργαζομένων σας με λεπτομερή απολογισμό κάθε λεπτού που δαπανάται για την περάτωση μιας εργασίας που αφορά έργο ή λογαριασμό πελάτη.

Ανάπτυξη Εφαρμογών Χαμηλού Κώδικα | Low-Code Application Development (LCAD)

Η αναβάθμιση παρωχημένων εταιρικ΄ών διαδικασιών είναι προαπαιτούμενη για την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις σύγχρονες ανάγκες. Ωστόσο, η δυσκολία ανεύρεσης εξειδικευμένων προγραμματιστών, δυσχεραίνει την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των χρησιμοποιούμενων εταιρικών εφαρμογών ή / και τη δημιουργία νέων. Η ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση πλατφορμών χαμηλού κώδικα, έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών μεθόδων, καθώς απαιτεί λιγότερη τεχνική προσπάθεια. Έτσι, επιτρέπει στις ομάδες IT να εξοικονομούν χρόνο από τη δημιουργία εφαρμογών και να αφιερώνουν περισσότερους πόρους στην επίλυση κρίσιμων επιχειρηματικών προκλήσεων.

ManageEngine AppCreator

Το ManageEngine AppCreator είναι μια προηγμένη πλατφόρμα χαμηλού κώδικα για τη δημιουργία ισχυρών εφαρμογών. Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ευρέως φάσματος προσαρμοσμένων λύσεων, τόσο για επιχειρησιακούς σκοπούς, όσο και για διάφορες καθημερινές διεργασίες. Από μια απλή εφαρμογή διαχείρισης επισκεπτών έως ολοκληρωμένα συστήματα ERP κι από διαχείριση βάσεων δεδομένων μέχρι αυτοματοποίηση ροών εργασίας.

Μάθετε περισσότερα

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του AppCreator της ManageEngine:

 • Μειώστε το χρόνο και το κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη εφαρμογών.
 • Εκμεταλλευτείτε απλές και εύχρηστες λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης σε έτοιμα πρότυπα.
 • Βελτιστοποιήστε τις επιχειρηματικές διαδικασίες και αυτοματοποιήστε τις ροές εργασίας.
 • Βελτιώστε την εμπειρία των πελατών και των συνεργατών σας.
 • Δημιουργήστε μια ενιαία προβολή πληροφοριών συγκεντρώνοντας, αναλύοντας και διαχειρίζοντας δεδομένα από πολλές επιμέρους πηγές.
 • Προστατέψτε τα εταιρικά δεδομένα και παραμείνετε συμβατοί με τις πολιτικές του οργανισμού.

Εφαρμογές των λύσεων ManageEngine σε ενδεικτικούς κλάδους

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός διέπεται από βασικές αρχές και επηρεάζει ορισμένους κοινούς τομείς, όπως η ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής, η ασφάλεια των δεδομένων, η ανάπτυξη εφαρμογών και η διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων μιας επιχείρησης. Ωστόσο, κάθε κλάδος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, προκλήσεις και ευκαιρίες, οπότε οι εταιρείες θα πρέπει να προσαρμόσουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό στις συγκεκριμένες ανάγκες και στρατηγικές τους.

Οι λύσεις της ManageEngine βρίσκουν εφαρμογή σε εταιρείες κάθε μεγέθους, βαθμού ψηφιακής ωριμότητας ή κλάδου δραστηριοποίησης. Παρακάτω, αναφέρονται συνοπτικά ορισμένα ενδεικτικά οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν τις λύσεις της ManageEngine στο πλαίσιο του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιούνται.

Πάροχοι Τηλεφωνίας & Διαδικτύου

 • Παρακολούθηση και συντήρηση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων για διασφάλιση της σταθερότητας των υπηρεσιών και έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων πριν επηρεαστούν οι χρήστες.
 • Έλεγχος απόδοσης των χρησιμοποιούμενων εφαρμογών για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
 • Βελτιστοποίηση της υποστήριξης και ικανοποίησης πελατών, με άμεση επίλυση προβλημάτων.
 • Προστασία ευαίσθητων δεδομένων των πελατών και ασφάλεια των υποδομων από κυβερνοαπειλές.
 • Διασύνδεση με συστήματα χρέωσης και CRM για απλοποίηση λειτουργιών και παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Πάροχοι Ενέργειας

 • Παρακολούθηση της υποδομής παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, διασφαλίζοντας αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.
 • Προστασία κρίσιμων υποδομών από απειλές στον κυβερνοχώρο και διασφάλιση της ακεραιότητας του εφοδιασμού ενέργειας.
 • Ανάλυση δεδομένων από μοτίβα κατανάλωσης για βελτίωση της διανομής ενέργειας.
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχος σταθμών και υποσταθμών ηλεκτροπαραγωγής για βελτίωση της λειτουργικότητας και του χρόνου απόκρισης.
 • Συμμόρφωση με βιομηχανικά πρότυπα και κανονισμούς για ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Υγειονομική Περίθαλψη

 • Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων υγείας για ασφαλή αποθήκευση και πρόσβαση στις πληροφορίες των ασθενών.
 • Διασύνδεση με ιατρικές συσκευές για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των ζωτικών στοιχείων των ασθενών.
 • Ανάλυση τάσεων και μοτίβων από δεδομένα ασθενών για λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
 • Διαχείριση συμμόρφωσης με κανονισμούς και πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης.
 • Εξορθολογισμός ροών εργασίας και κατανομής πόρων για βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και μείωση εξόδων.

Εκπαίδευση

 • Διασφάλιση αξιόπιστης και ασφαλούς συνδεσιμότητας για φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό.
 • Προστασία ευαίσθητων δεδομένων φοιτητών και καθηγητών, καθώς και ερευνητικών πληροφοριών.
 • Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων όπως υπολογιστές, άδειες λογισμικού και εξοπλισμός πολυμέσων.
 • Διευκόλυνση εξ αποστάσεως εκμάθησης με εργαλεία για εικονικές τάξεις, διαδικτυακή συνεργασία και τηλεδιάσκεψη.
 • Απλοποίηση διαδικασιών όπως εγγραφές φοιτητών, για μείωση διοικητικού κόστους.

Ναυτιλία

 • Παρακολούθηση και συντήρηση δικτύων σε πλοία και γραφεία ναυτιλιακών εταιρειών για πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων.
 • Ενίσχυση της ασφάλειας με ανάλυση δεδομένων και γεγονότων από διάφορες πηγές, όπως τα logs από τα συστήματα πλοίων.
 • Παρακολούθηση απόδοσης και διαθεσιμότητας των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται εν πλώ ή στις ναυτιλιακές εγκαταστάσεις.
 • Απομακρυσμένη διαχείριση πλοίων και συσκευών πληρώματος, εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας και εφαρμογή πολιτικών.
 • Βελτίωση επικοινωνίας και υποστήριξης για καλύτερη διαχείριση των logistics.

Χρηματοοικονομικός Κλάδος

 • Διαχείριση ασφάλειας του τραπεζικού δικτύου για προστασία ευαίσθητων οικονομικών δεδομένων και συναλλαγών.
 • Ενίσχυση αξιοπιστίας και απόδοσης των τραπεζικών συστημάτων και των διαδικτυακών πλατφορμών και εφαρμογών.
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με κανονισμούς που διέπουν τον κλάδο όπως το PCI DSS, το GDPR, το SOX και το Basel III.
 • Βελτίωση διαδικασίας εξυπηρέτησης για την ενίσχυση της ικανοποίησης και της αφοσίωσης των πελατών.
 • Ανάλυση δεδομένων συναλλαγών για εντοπισμό ύποπτης δραστηριότητας και πρόληψη απόπειρας οικονομικής απάτης.

Συγκοινωνίες & Μεταφορές

 • Διαχείριση στόλου και κατανάλωσης καυσίμων.
 • Παρακολούθηση και διαχείριση δρομολογίων, βελτιστοποίηση διαδρομών και αποτελεσματική κατανομή πόρων.
 • Διασφάλιση αξιοπιστίας και απόδοσης κρίσιμων συστημάτων όπως πλατφόρμες κρατήσεων.
 • Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών με έγκαιρη διεκπεραίωση ερωτημάτων και επίλυση ζητημάτων.
 • Προστασία δεδομένων των επιβατών και των πληροφοριών δρομολογίων.

Λιανεμπόριο

 • Διαχείριση συστημάτων point-of-sale (POS) για διασφάλιση σταθερής λειτουργίας.
 • Διασφάλιση διαθεσιμότητας ηλεκτρονικών καταστημάτων.
 • Διασφάλιση διαθεσιμότητας υπηρεσιών και περιορισμός του χρόνου αποκατάστασης προβλημα΄των.
 • Ανάλυση συμπεριφοράς και μοτίβα πελατών για βελτίωση ποιότητας και παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Διαχείριση συμβάντων ασφάλειας σε online καταστήματα, όπως επαναλαμβανόμενες ανεπιτυχείς προσπάθειες εισόδου ή επιθέσεις malware.

Εφοδιαστική Αλυσίδα & Ταχυμεταφορές

 • Διαχείριση δικτύου κέντρου διανομής για απρόσκοπτη επικοινωνία με κεντρικά γραφεία, αποθήκες και οχήματα του στόλου.
 • Πλήρης ορατότητα και διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο στις λειτουργίες εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Εξορθολογισμός λειτουργιών αποθήκης για βελτίωση της εκπλήρωσης παραγγελιών.
 • Διαχείριση στόλου και διαδρομών για βελτίωση ακρίβειας και χρόνου παράδοσης.
 • Προστασία ευαίσθητων δεδομένων αποστολών και συστημάτων logistics από απειλές στον κυβερνοχώρο.

Πάροχοι Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

 • Παρακολούθηση της υποδομής παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, διασφαλίζοντας αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.
 • Βελτιστοποίηση προγραμμάτων συντήρησης και μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας.
 • Διασφάλιση της ακεραιότητας και προστασίας των κρίσιμων υποδομών από κυβερνοαπειλές.
 • Ανάλυση δεδομένων προτύπων κατανάλωσης για εξορθολογισμό της διανομής ενέργειας.
 • Διαχείριση συμμόρφωσης με πρότυπα και κανονισμούς που διέπουν τον κλάδο.

Κλάδος Πετρελαιοειδών & Φυσικού Αερίου

 • Παρακολούθηση και διαχείριση εξέδρων πετρελαίου, αγωγών και άλλων κρίσιμων στοιχείων της υποδομής.
 • Διασφάλιση βέλτιστης απόδοσης και ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας.
 • Παρακολούθηση και μετριασμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων διασφαλίζοντας συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τα πρότυπα ασφαλείας.
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχος των εργασιών μειώνοντας την ανάγκη για επιτόπιο προσωπικό.
 • Ανάλυση δεδομένων παραγωγής για βελτίωση λειτουργιών και εξοικονόμηση κόστους.

Κυβερνητικοί Φορείς & Δημόσια Διοίκηση

 • Εκσυγχρονισμός, ενίσχυση και ασφάλεια των κρατικών υποδομών πληροφοριακών συστημάτων.
 • Βελτίωση χρόνου απόκρισης και αποτελεσματικότητας στα ερωτήματα και αιτήματα πολιτών.
 • Προστασία ευαίσθητων δεδομένων και κρίσιμων υποδομών από κυβερνοαπειλές.
 • Απομακρυσμένη πρόσβαση σε πόρους και συστήματα από δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται εξ αποστάσεως.
 • Ενίσχυση της διαφάνειας των κρατικών υπηρεσιών και της προσβασιμότητας των πολιτών σε αυτές.
 • Μείωση λειτουργικού κόστους και βελτίωση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Ξενοδοχειακός & Τουριστικός Κλάδος

 • Αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων επισκεπτών, βελτιώνοντας τη συνολική ικανοποίηση και εμπειρία της φιλοξενίας.
 • Διασφάλιση ομαλή λειτουργίας συστημάτων όπως πλατφόρμες κρατήσεων και Wi-Fi επισκεπτών.
 • Προστασία δεδομένων επισκεπτών από διαρροές και παραβιάσεις.
 • Ανάλυση δεδομένων για τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά των επισκεπτών για παροχή στοχευμένων υπηρεσιών.
 • Διασύνδεση με συστήματα κρατήσεων.

Ασφαλιστικές Εταιρείες

 • Βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης ή / και ανανέωσης ασφαλιστήριων συμβολαίων.
 • Εύκολη διαχείριση ασφαλιστήριων συμβολαίων και διεκπεραίωση αιτημάτων ασφαλιζόμενων.
 • Βελτιωμένη διαχείριση πελατειακών σχέσεων με εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των ασφαλιζόμενων.
 • Προστσασία ευαίσθητων δεδομένων ασφαλιζόμενων και ασφαλιστικών συστημάτων από απειλές στον κυβερνοχώρο.
 • Αναλύσεις δεδομένων ασφαλιζόμενων και προσιορισμός των τάσεων της αγοράς για αξιολόγηση κινδύνων.

Κατασκευαστικός Κλάδος

 • Προγραμματισμός και παρακολούθηση ροών εργασίας για την αποτελεσματική περάτωση των έργων.
 • Διαχείριση των προμηθευτών και έλεγχος του προϋπολογισμού ανά έργο.
 • Διαχείριση μηχανημάτων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού και προγραμματισμός εργασιών συντήρησης.
 • Ασφάλεια και διασφάλιση ευαίσθητων δεδομένων, όπως συμφωνητικά, συμβόλαια και οικονομικές συναλλαγές.
 • Διασύνδεση μεταξύ γραφείων και εργοταξίων για απομακρυσμένη υποστήριξη λειτουργιών και ομάδων εργασίας.

Βιομηχανία

 • Έλεγχος και διαχείριση μονάδων παραγωγής και προγραμματισμός συντήρησης.
 • Βελτίωση απόδοσης της γραμμής παραγωγής και ενίσχυση της ασφάλειας.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας και των διαδικασιών εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Βελτίωση συντονισμού σε όλο το φάσμα της γραμμής παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Διευκόλυνση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου και συμμόρφωση με πρότυπα ποιότητας.

Πάρτε τον έλεγχο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ξεκλειδώστε τις ψηφιακές δυνατότητες των υποδομών και συστημάτων Πληροφορικής της εταιρείας σας αντλώντας επιχειρηματική ευφυΐα, με τις ολοκληρωμένες λύσεις ελέγχου, διαχείρισης και ασφάλειας της ManageEngine. Ανακαλύψτε σήμερα κιόλας με απλό κι εύκολο τρόπο την κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας.


Οι λύσεις DMARC Right και EndpointOne συμπληρώνουν το παζλ της ψηφιοποίησης

Ολοκληρώστε την ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας συνδυάζοντας τα προϊόντα ManageEngine με τα DMARC Right και EndpointOne, τις προηγμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας, προστασίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εταιρικής φήμης που αναπτύχθηκαν εξ ολοκλήρου από την ομάδας μας.

DMARC Right

Το DMARC Right είναι ένα cloud εργαλείο που συμβάλλει στην πρόληψη της απάτης μέσω e-mail, καθώς παρέχει προστασία έναντι τεχνικών πλαστογράφησης που χρησιμοποιούνται σε phishing και άλλες παρόμοιες επιθέσεις. Φιλτράρει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προτού φτάσουν στους τελικούς παραλήπτες, διευκολύνοντας τους παρόχους αλληλογραφίας να διακρίνουν τις απόπειρες ηλεκτρονικού ψαρέματος από τις νόμιμες και θεμιτές δραστηριότητες. Το DMARC Right, πλαισιώνεται από μια σειρά υπηρεσιών, όπως συμβουλευτική διαδικασία για την ορθή εφαρμογή και παραμετροποίηση του πρωτοκόλλου DMARC και διαρκές monitoring της δραστηριότητας με εξατομικευμένο reporting, χαρίζοντας προστιθέμενη αξία στο προϊόν και μετατρέποντάς το σε μια ολοκληρωμένη SaaS λύση.

Μάθετε περισσότερα

EndpointOne

Το EndpointOne είναι ένα νέας γενιάς λογισμικό ασφάλειας για τερματικές συσκευές, που συνδυάζει προηγμένες λειτουργίες όπως Endpoint Detection and Response (EDR), Advanced Threat Security (ATS), Endpoint Encryption (BitLocker), Patch Management κ.α. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας, που ενσωματώνει μηχανική μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση συμπεριφοράς για την ενίσχυση της προστασίας έναντι εξελιγμένων κυβενοαπειλών.

Μάθετε περισσότερα


Με την εγγύηση της Cysoft

Η Cysoft είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της ManageEngine, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση ανάλογων λύσεων σε εταιρείες και οργανισμούς κάθε μεγέθους.

Η εταιρεία διαθέτει εξειδίκευση στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών΄, υποστήριξης και εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα των λύσεων που προσφέρει ο κατασκευαστής, βοηθώντας επχειρήσεις και οργανισμούς να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις της ManageEngine, το DMARC Right και το EndpointOne, επικοινωνήστε μαζί μας για να αναζητήσουμε από κοινού τις βέλτιστες δυνατές λύσεις με βάση τις δικές σας εξατομικευμένες απαιτήσεις.

You might be interested in …