Διαχείριση και ασφάλεια των endpoints στην εποχή του Covid-19

Πέρυσι, τέτοια εποχή, κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί τι επιφύλασσε το άμεσο μέλλον. Από την μια στιγμή στην άλλη βρεθήκαμε μπροστά σε πρωτόγνωρες καταστάσεις και νέα δεδομένα. Η νέα πραγματικότητα βρήκε οργανισμούς και εργαζόμενους απροετοίμαστους, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας για την πανδημία.

Για να μπορέσουν, λοιπόν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι οργανισμοί όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνίες και δημόσιο, να συνεχίσουν την λειτουργία τους, έπρεπε να υιοθετήσουν άμεσα εναλλακτικά εργασιακά μοντέλα. Ως αποτέλεσμα, ένα μεγάλο ποσοστό του εργασιακού δυναμικού της υφηλίου εξαναγκάστηκε σε εξ’ αποστάσεως εργασία.

Παρόλο που η έννοια της απομακρυσμένης εργασίας -ειδικότερα στην Ελλάδα- δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη και αποδεκτή, δεν υπήρχε άλλη λύση, προκειμένου να περιοριστείς η εξάπλωση του COVID-19 και παράλληλα να διασφαλιστεί μια υποτυπώδης επιχειρησιακή συνέχεια. Αυτή η μετάβαση, ωστόσο, συνοδεύτηκε κι από επιπρόσθετες απαιτήσεις σε ότι αφορά την επάρκεια και αποτελεσματικότητα λογισμικών και υποδομών πληροφοριακών συστημάτων.

Επιπλέον, αναδύθηκαν νέες προκλήσεις και κίνδυνοι, πρωτοφανείς για την Πληροφορική, με τους διαχειριστές των υποδομών να επωμίζονται το βάρος της ανεύρεσης λύσης. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η ManageEngine για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην Πληροφορική, το 47% των ερωτηθέντων παραδέχτηκαν πως αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην μετάβαση στο νέο μοντέλο εργασίας και λειτουργίας.

Στο βίντεο που ακολουθεί, παρουσιάζεται μια στρατηγική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έφερε η πανδημία στην διαχείριση και ασφάλεια των εταιρικών endpoints, με τη βοήθεια του Desktop Central της ManageEngine.

You might be interested in …