Η πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων στο δρόμο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ως Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Digital Transformation) των επιχειρήσεων, λογίζεται η διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών σε εταιρείες και οργανισμούς, προκειμένου για την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών και τη δημιουργία νέων. […]

Read More