Η Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγεί τις εξελίξεις στην Κυβερνοασφάλεια

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες τάσεις των ψηφιακών τεχνολογιών, προσδίδοντας σημαντικά οφέλη στους κλάδους που την ενσωματώνουν. Η δυνατότητα ερμηνείας δεδομένων από πολλαπλές πηγές για τη λήψη σύνθετων αποφάσεων, που παρέχει μεταξύ άλλων η Τεχνητή Νοημοσύνη, έχει ενισχύσει την ταχύτητα και την καινοτομία στις επιχειρησιακές λειτουργίες, χαρίζοντας παράλληλα στον τελικό χρήστη μια εξιδανικευμένη εμπειρία. Έχοντας ήδη διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον Κυβερνοχώρο συνολικά, η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να αναδιαμορφώσει ριζικά και τον κλάδο της Κυβερνοασφάλειας μέσα στα επόμενα χρόνια, τόσο από την σκοπιά του «αμυνόμενου», όσο και από αυτήν του «επιτιθέμενου».

Σχεδιάζοντας το μέλλον της Κυβερνοασφάλειας

Η Κυβερνοασφάλεια, είναι αναμφισβήτητα ένας από τους τομείς που έχουν ήδη επωφεληθεί σημαντικά από την Τεχνητή Νοημοσύνη, με τη βελτίωση της προστασίας των υποδομών και των πληροφοριακών συστημάτων. Η αποτελεσματική εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας, με τη βοήθεια υπερσύγχρονων μοντέλων Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning), συμβάλλει στη δημιουργία δικτύων που έχουν τη δυνατότητα αυτό-προστασίας και αυτό-επιδιόρθωσης, αλλά και βελτιωμένη ικανότητα εντοπισμού και μετρίασης απειλών, ακόμα και άγνωστων ή μη ταξινομημένων.

Σημαντικοί παίκτες της παγκόσμιας αγοράς πληροφορικής χρησιμοποιούν σήμερα το Artificial Intelligence (ΑΙ) για τη διασφάλιση της υποδομής IoT, αντιμετωπίζοντας περιστατικά ασφαλείας σε cloud και υβριδικά περιβάλλοντα, emails και endpoints, δίκτυα και servers. Ωστόσο, με την οριοθέτηση των χώρων αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις θα έχουν όλο και λιγότερο έλεγχο στα δεδομένα τους. Για τον λόγο αυτό, η βιομηχανία της τεχνολογίας, επαναπροσδιορίζει εκ βάθρων προϊόντα και υπηρεσίες, για να προσαρμοστούν στην τεχνολογία AI. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030, η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα θα έχει συνδεθεί με βιομετρικά ή DNA στοιχεία, καθιστώντας αδύνατη την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.

H πανδημία ως καταλύτης για τη διεύρυνση του Artificial Intelligence

Όπως προκύπτει από την πρόσφατη μελέτη «Turning the Tide» που διενήργησε η Trend Micro, τουλάχιστον το 41% των επαγγελματιών της Πληροφορικής, θεωρούν ότι για να ανταπεξέλθουν στον ατέρμονο αγώνα έναντι των κυβερνοεγκληματιών, οφείλουν να ενισχύσουν και να αυτοματοποιήσουν περαιτέρω την ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο αυξανόμενος ρυθμός των αναδυόμενων απειλών εν μέσω της πανδημικής κρίσης, αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για τη διεύρυνση του AI στην Κυβερνοασφάλεια. Με την υιοθέτηση μοντέλου εξ’ αποστάσεως εργασίας, την ανάγκη διακίνησης εταιρικών δεδομένων εκτός εταιρικού πλαισίου και την τρωτότητα των οικιακών δικτύων Wi-Fi, δημιουργήθηκε η επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών IT, ώστε να οχυρωθούν καλύτερα έναντι των απειλών αυτών.

H εκμετάλλευση της τεχνολογίας από τους κυβερνοεγκληματίες

Ωστόσο, η μετάβαση σε υβριδικά περιβάλλοντα για την εξυπηρέτηση των αναγκών οικιακής εργασίας, δημιούργησε πολυπλοκότητα, ευπαθείς διασυνδέσεις και τρωτά σημεία, ανοίγοντας διάπλατα νέους ορίζοντες για τους Κυβερνοεγκληματίες, που έμαθαν πολύ γρήγορα να τα εκμεταλλεύονται. Τα cloud-based και τα απομακρυσμένα πληροφοριακά συστήματα, αποτελούν βασικό στόχο των Κυβερνοεγκληματιών, κατά τη χρονιά που διανύουμε. Χρησιμοποιώντας AI-based τεχνικές αλλά και AI-enabled hacking εργαλεία και λογισμικά ανοιχτού κώδικα, οι επίδοξοι εισβολείς, εφαρμόζουν αυτοματοποιημένα σενάρια και προκαθορισμένες μεθοδολογίες για να εξαπολύσουν τις επιθέσεις τους, σε ιστοτόπους και εφαρμογές.

Σε κάθε περίπτωση, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου θα συνεχίσουν να επιτίθενται με κάθε δυνατό τρόπο, αναζητώντας το μέγιστο, οικονομικό και όχι μόνο, όφελος από τις επιθέσεις τους. Υπολογίζεται πώς μέχρι το 2025, η χρήση AI για την εξαπόλυση κακόβουλων επιθέσεων, θα έχει ενταχθεί πλήρως στο «portfolio» των κυβερνοεγκληματιών. Έτσι, οι επιχειρήσεις και οι ομάδες ασφαλείας τους, οφείλουν να παραμένουν ευέλικτοι και προσεκτικοί, για να βρίσκονται διαρκώς ένα βήμα πιο μπροστά από τους εγκληματίες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη γιγαντώνει τα οικονομικά μεγέθη

Το Artificial Intelligence, δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο προσέγγισης της ασφάλειας από την πλευρά των αμυνόμενων και των επιτιθέμενων, αλλά δημιουργεί μια νέα, υπερμεγέθη οικονομική συγκυρία. Με δεδομένο ότι η απομακρυσμένη εργασία αποτελεί τη νέα πραγματικότητα, το βάρος των επενδύσεων για τις ανά τον κόσμο επιχειρήσεις, μετατοπίζεται σε άλλες ανάγκες, με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας.

Έτσι, μέχρι το 2030, οπότε και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βρίσκεται στο απόγειο της ενσωμάτωσής της στον κλάδο της Κυβερνοασφάλειας, θα έχει δημιουργήσει έσοδα ύψους 101,8 δισ. δολ. Μάλιστα, με τον σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να υπολογίζεται σε 23,3%, αναμένεται ότι μέχρι το 2026 η αξία της αγοράς θα αγγίζει τα 38,2 δισ. δολ., από 8,8 δισ. δολ. που υπολογιζόταν το 2019.

Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στην επόμενη ημέρα του Cybersecurity

Τα πληροφοριακά συστήματα είναι βέβαιο ότι θα προσαρμοστούν και θα προσαρμόσουν ανάλογα την ασφάλειά τους, στις ανάγκες που επιτάσσει το μέλλον, επιτυγχάνοντας τον μετριασμό των απειλών και τον αντίκτυπο από αυτές. Ωστόσο, κι ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται σε ένα άκρως χρηστικό εργαλείο για το IT, η πραγματική της αξία μπορεί να εξαχθεί μονάχα σε συνδυασμό με την ανθρώπινη εμπειρία.

Οι βέλτιστες πρακτικές εταιρικής ασφάλειας, θα πρέπει επεκταθούν και στα οικιακά περιβάλλοντα εργασίας. Η διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση των χρηστών για την ασφαλή χρήση προσωπικών συσκευών, ο αυστηρός έλεγχος πρόσβασης τόσο σε εταιρικά, όσο και σε οικιακά δίκτυα, αλλά και η μηδενική εμπιστοσύνη (Zero Trust), είναι μονάχα ορισμένα από τα προαπαιτούμενα για την επιτυχή αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών.

Εν κατακλείδι, η Τεχνητή Νοημοσύνη διαθέτει τεράστιες δυνατότητες για τη βελτίωση της ταχύτητας και ακρίβειας του εντοπισμού των απειλών. Εφόσον συνδυαστεί με εξορθολογισμένες διαδικασίες και κατάλληλες δεξιότητες, η ενσωμάτωσή της στις διαδικασίες ενός οργανισμού, θα μεγιστοποιήσει τα προσφερόμενα οφέλη, θέτοντας τα θεμέλια της λεγόμενης «Μηχανικής Ευφυΐας».

You might be interested in …