Έγκαιρη αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων με το DTP της AppGate

Κατά την περίοδο της παγκόσμιας κρίσης από την πανδημία του Covid-19, παρατηρείται σημαντική αύξηση των εξειδικευμένων κυβερνοαπειλών με κύριο στόχο οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού κλάδου όπως τράπεζες, fintech, forex αλλά και επιχειρήσεις που εξυπηρετούν online συναλλαγές, όπως ΔΕΚΟ, παρόχους τηλεφωνίας, ηλεκτρονικά καταστήματα κλ.π.

Για την ενίσχυση της ασφάλειας των εν λόγω οργανισμών από επιθέσεις phising και malware, η Cysoft σε συνεργασία με την AppGate, παρέχει εντελώς δωρεάν για 30 ημέρες σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, την λύση Detect Threat Protection.

Το Digital Threat Protection της AppGate αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση ασφαλείας που δίνει τη δυνατότητα της έγκαιρης παρακολούθησης, ανίχνευσης και αποτροπής των κυβερνοαπειλών, συμβάλλοντας καταλυτικά στον περιορισμό των επιπτώσεων από κακόβουλες επιθέσεις.

Εντοπίστε έγκαιρα και αποτρέψτε τις κυβερνοαπειλές με τη βοήθεια του AppGate DTP!