Έγκαιρη αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων με τις λύσεις AppGate DTP

Κατά την περίοδο της παγκόσμιας κρίσης από την πανδημία του Covid-19, παρατηρείται σημαντική αύξηση των εξειδικευμένων κυβερνοαπειλών με κύριο στόχο οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού κλάδου όπως τράπεζες, fintech, forex αλλά και επιχειρήσεις που εξυπηρετούν online συναλλαγές, όπως ΔΕΚΟ, παρόχους τηλεφωνίας, ηλεκτρονικά καταστήματα κλ.π.

Για την ενίσχυση της ασφάλειας των εν λόγω οργανισμών από επιθέσεις phising και malware, η Cysoft σε συνεργασία με την AppGate, παρέχει εντελώς δωρεάν για 30 ημέρες σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, τις λύσεις Digital Threat Protection.

Οι λύσεις Digital Threat Protection της AppGate, αποτελούν μια ολοκληρωμένη σουίτα ασφάλειας που δίνει τη δυνατότητα της έγκαιρης παρακολούθησης, ανίχνευσης και αποτροπής των κυβερνοαπειλών, συμβάλλοντας καταλυτικά στον περιορισμό των επιπτώσεων από κακόβουλες επιθέσεις.

You might be interested in …